För boende

Information för dig som hyr hos oss

Lägenheten


alt

Hyran

Hyran måste betalas i förskott, senast den sista i varje månad. Hyresavierna delas ut kvartalsvis i din brevlåda.

alt

Nycklar

Observera att vid förlust av nycklar svarar varje hyresgäst själv för kostnader för låsbyte eller cylinder.

alt

Åtgärder i lägenheten utförda av hyresgästen

Om du på egen bekostnad målar eller tapetserar din lägenhet är det ett par  saker som du bör tänka på innan du sätter igång. Arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller felaktigt material eller extrem färgsättning har använts.

Gemensamma utrymmen


alt

Tvättstuga

Överlämna alltid tvättstugan i sådant skick som du själv önskar finna den i när du påbörjar ett tvättpass. Alltså, städa tvättstugan, se till att ta bort ludd och gör en koll i tvätt- och sköljmedelsfacken.

alt

Hänsyn

Tänk på dina grannar om du spelar musik, ser på TV eller något liknande. Du kanske stör dina grannar? Det är förbjudet att mata fåglar från balkong eller fönsterbleck. Om du har husdjur, tänk då på att många människor lider av allergi eller är rädda för djur. Balkonglådor skall sättas på insidan av balkongräcket och inte ut mot det fria.

alt

Gästparkering

Gästparkeringen är till för hyresgästernas gäster och inte hyresgästerna själva. Respektera detta.

alt

Sopor

Dina sopor källsorterar du och lämnar i våra miljöbodar. Det är absolut förbjudet att ställa ut några sopor i trapphusen eller i källarutrymmen.

alt

Förvaring av cyklar

Det är förbjudet att ställa cyklar i trapphuset. Cyklar parkeras antingen i cykelställ på gården eller förvaras i anvisat cykelrum.

In- och utflytt


alt

Inflyttning

Ordinarie flyttningsdagar är första vardagen i varje månad och din lägenhet finns tillgänglig från kl 13.00. Information om var du kvitterar ut dina lägenhetsnycklar får du vid kontraktsskrivningen.

alt

Avflyttning

Har ni bestämt er för att flytta? Kom då ner till vårt kontor med ert hyresavtal och skriv av det. Tänk på att uppsägningstiden börjar räknas från och med det närmast kommande månadsskiftet efter att vi som hyresvärd mottagit er uppsägning och gäller tre hela kalendermånader framåt.

alt

Flyttstädning

Alla vill flytta in i en ren och fräsch lägenhet. Om inte din lägenhet är ordentligt städad när du flyttar måste vi debitera dig för dessa kostnader. Glöm inte ditt förråd.

alt

Besiktning

Innan du flyttar in gör vi en besiktning, där fel och brister noteras. Besiktningen görs ofta innan den tidigare hyresgästen har flyttat ut, vilket kan medföra att alla skador inte upptäcks. Påträffar du brister eller fel i din nya lägenhet, eller är städningen bristfällig, kontakta oss direkt. Om inte dessa skador anmäls kan du själv bli ersättningsskyldig när du flyttar.

Vanliga frågor


Nedan listas de vanligaste frågorna vi brukar få, och svar på dessa. Har du några andra frågor, hör gärna av dig till oss på 021-448 48 80 eller besök oss på Stansargränd 6.

Ja, men det måste vara fackmannamässigt utfört annars blir man som hyresgäst skyldig att återställa vid flytt.

Ja, i de lägenheter där det är förberett för det. Inkoppling skall ske av behörig installatör.

Ja, alla lägenheter skall flyttstädas oavsett vad som skall göras med den efter att hyresgästen flyttat ut.

Varje år sker en förhandling mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Hyran i våra lägenheter höjs 1 april varje år med den procentsats som förhandlats fram.

Våra fastigheter är anslutna till Tele 2 (ComHem). I hyran ingår Tele 2 basutbud, som kan variera något. Vill man ha fler kanaler tecknar man avtal med Tele 2.

Våra fastigheter är anslutna till stadsnätet via Fibra. Ni som hyresgäster väljer bredbandsleverantör själva.

Vi vill alltid att kontrakt skrivs av hos oss på kontoret. Vid uppsägning av lägenhetskontrakt gäller 3 månader från nästkommande månadsskifte.

Felanmälan kan göras på allt som tillhör lägenheten men även allt i de gemensamma utrymmena och på gården.

Alla felanmälningar skall helst ske via nätet och formuläret på hemsidan. Vill man går det också bra att ringa. Vid akuta fel skall man alltid ringa. Felanmälan skall inte framföras direkt till våra fastighetsskötare. När vi mottagit felanmälan försöker vi att åtgärda felet så fort som möjligt. Naturligtvis prioriteras felanmälan lite olika beroende på hur akut den är och hur upptagna våra fastighetsskötare är. Vi frågar alltid om det är ok att gå in med huvudnyckel.

Tyvärr räcker inte parkeringsplatserna till alla som önskar en. De flesta kan erbjudas en och om inte får man ställa sig i kö. Det skiljer sig mellan områden och tillgång.

Hyran skall alltid vara betald den sista i månaden innan hyresperioden. Januarihyran skall alltså vara betald senast 31 december.

Hyran betalas via bankgiro eller autogiro.

Hyrsavierna delas ut kvartalsvis i er brevlåda i början av mars, juni, september, december. Vill man ha hyresavierna skickade till en annan adress är man tvungen att tala om det, så skickas de dit.

Vi har i dag inte möjlighet att erbjuda e-faktura eller faktura via mail.

Nej, det finns inga lägenheter som står tomma för att tillgodose något visst behov.

På vår hemsida finns det beskrivet var våra fastigheter ligger. Vi har enbart fastigheter i Västerås.

Via vår hemsida gör man en intresseanmälan. När vi får något ledigt som matchar ansökan hör vi av oss via telefon eller mail. Vi lägger aldrig ut lediga objekt på hemsidan.

Man skall vara medveten om att det är få objekt som blir lediga och många som söker.

Felanmälan


Har ni som hyresgäst något fel i lägenheten eller i de gemensamma utrymmena, anmäl felet här så åtgärdar vi det så fort vi kan. Vid akuta fel, ring kontoret under ordinarie öppettider. Övriga tider, ring LT Konsult.

Telefonnummer: 021-448 48 80

Får huvudnyckel används?

Finns det lösa husdjur i lägenheten?

Vi har mottagit er felanmälan. Vi åtgärdar felet så fort som möjligt.

Avorum

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå